Middenrif

Over het Middenrif Centrum©

In 2010 werd het Chirurgisch Expertise Centrum opgericht door dr. W.N. Welvaart. Hij behandelde eerst patiënten met een verlamd middenrif in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel en daarna in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Sinds april 2022 is het Middenrif Centrum een zelfstandig expertisecentrum.

Operatietechniek

Dr. Welvaart werkt met een operatietechniek waarbij een verlamd middenrif vanuit de buik wordt verholpen, en niet zoals gebruikelijk via de borstkas. Deze operatie is veel minder belastend voor de patiënt: hij heeft vrijwel geen pijn na de operatie en kan meestal de volgende dag al naar huis.

Ontstaan Middenrif Centrum

Dr. Welvaart opereert al jaren patiënten met een verlamd middenrif, maar hij zag de wachtlijsten oplopen en bedacht een manier om daar verandering in te brengen. “Ik wil veel patiënten helpen, maar door andere medische ingrepen is er in mijn huidige ziekenhuis onvoldoende operatieruimte en -capaciteit beschikbaar om alle patiënten binnen een acceptabele tijd te opereren. De wachtlijst voor deze ingreep wordt alsmaar langer en dat frustreert me enorm. Dus ben ik het Middenrif Centrum gestart om het tij te keren!”

Doelstelling

Het Middenrif Centrum wil de ernstig benauwde patiënt op een zo kort mogelijke termijn behandelen. Ons streven is om op deze manier de levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk te verbeteren.

“Ernstig benauwde patiënten zo snel mogelijk hun kwaliteit van leven teruggeven, is het allermooiste wat ik kan doen”, aldus dr. Welvaart

Om op de lange termijn nog meer patiënten te kunnen behandelen, hoopt dr. Welvaart in de nabije toekomst jonge talentvolle chirurgen op te leiden in deze unieke techniek, zodat ook zij bij het Middenrif Centrum deze manier van opereren kunnen toepassen.

Internationaal

Het Diafragma Expertise Centrum verwierf al internationale bekendheid en kreeg vanuit het hele land en het buitenland vele verwijzingen. Nu heeft het Middenrif Centrum deze functie overgenomen en zal zij middenrifpatiënten, nationaal en internationaal, de juiste zorg geven.

Lees meer:

Wat is middenrifverlamming >

Onbekendheid met middenrifverlamming >

Informatie over de behandeling >

Middenrif Centrum©

Voor behandeling van het verlamde middenrif