Informatie voor de patiënt

Verlamd middenrif

Het Middenrif Centrum is er voor alle patiënten die last hebben van ernstige benauwdheid ten gevolge van een verlamd middenrif.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij het Middenrif Centrum is een verwijzing nodig van een medisch specialist, bij voorkeur uw longarts. De verwijzing wordt door uw medisch specialist verstuurd naar het Middenrif Centrum en beoordeeld. De beoordeling is geheel vrijblijvend, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Intake
  • Nadat uw verwijzing is beoordeeld en voor akkoord is afgegeven, wordt u opgeroepen voor een intakegesprek bij het Middenrif Centrum.
  • Bij deze oproep ontvangt u alle informatie die u nodig hebt voor het intakegesprek.
  • De kosten voor het intakegesprek kunt u vinden in de informatie die u van tevoren ontvangt.
  • Tijdens deze intake neemt dr. Welvaart al uw gegevens nog eens met u door, hij spreekt met u over uw klachten en over de mogelijkheden om uw benauwdheidsklachten te verhelpen.
  • De operatie wordt stap voor stap met u besproken en de daarbij behorende risico’s op complicaties. Want helaas gaat elke operatie gepaard met het risico op complicaties; er bestaan geen operaties die geen mogelijke complicaties kennen.
Besluit

Het is voor u belangrijk dat u weet hoe de operatie in zijn werk gaat en wat de gevolgen voor u zijn na de operatie, zodat u goed geïnformeerd kunt bepalen of u wel of niet geopereerd wilt worden.

Wachtlijst

Voor deze operatiemethode bestaat helaas een wachtlijst. Hoe lang deze wachtlijst is, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals beschikbare capaciteit op de operatiekamers in de diverse ziekenhuizen in Nederland.

Doordat de wachtlijst voor deze speciale operatie steeds langer werd, en de COVID-pandemie de wachtlijst nog eens langer maakte, is gezocht naar een methode om patiënten sneller te kunnen opereren.

Oplossing

De start van het Middenrif Centrum als zelfstandig instituut is de oplossing. U wordt in uw eigen ziekenhuis geopereerd, als daar de mogelijkheden voor zijn. Als dat niet mogelijk is, zal uw verwijzer samen met het Middenrif Centrum zoeken naar een passende oplossing en mogelijk gebruikmaken van beschikbare capaciteit op de operatiekamer in een ander ziekenhuis.

Doordat dr. Welvaart zijn werkzaamheden in het Meander Medisch Centrum heeft verminderd, kan hij u nu eerder behandelen, in het hele land.

Zorgproces

Nadat u op het intakegesprek bent geweest bij het Middenrif Centrum en de afspraak is gemaakt om een operatie voor u in te plannen, wordt u op de wachtlijst geplaatst. De operaties kunnen in heel Nederland plaatsvinden. Voor patiënten uit het buitenland gelden dezelfde afspraken.

We streven ernaar om u in uw eigen regio te behandelen. Als er eerder operatiecapaciteit is in een andere regio, reist u daarheen.

Binnen chirurgisch Nederland is dit een nieuwe manier van werken die er hopelijk voor zorgt dat u zo spoedig mogelijk wordt behandeld.

Middenrif Centrum©

Voor behandeling van het verlamde middenrif