Veel gestelde vragen na de opname

Lukt de operatie altijd

Gelukkig zijn de resultaten tot op heden veelbelovend. Echter, er is geen garantie dat de operatie 100% slaagt. Met name patiënten die eerder zijn geopereerd in de buik of borstkas hebben risico op verklevingen tussen de verschillende organen. Dit kan invloed hebben op de uitkomst van uw operatie.

Kan het middenrif later weer terug omhooggaan

Bij een geslaagde operatie staat het middenrif weer wat lager, daardoor wordt de long beter ontplooid. Tijdens de intake worden enkele leefregeladviezen met u besproken om zo de kans te verlagen dat het middenrif weer terug omhooggaat. Er blijft altijd een risico bestaan dat het middenrif in verloop van tijd toch weer hoger komt te staan. 

Als het middenrif na een geslaagde operatie later weer omhooggaat, kan ik dan nog een keer behandeld worden

Ja, in de meeste gevallen is een hersteloperatie mogelijk.

Bij wie is de controle na de operatie

Wanneer u bent geopereerd en weer naar huis gaat, krijgt u een afspraak bij uw eigen longarts ter controle. Uiteraard kan uw longarts contact opnemen met het Middenrif Centrum als daar reden voor is.

Hoe vaak kom ik terug op controle

Na de operatie komt u in principe eenmaal op controle bij uw longarts en wordt het resultaat geëvalueerd. Indien nodig bespreekt de longarts verdere controles met u.

Mag ik na de operatie autorijden

Wij adviseren u tot 6 weken na de operatie niet zelf auto te rijden. Wettelijk kunnen we u dat niet verbieden.

Mag ik na de operatie weer sporten

Wij adviseren u tot 6 weken na de operatie geen kracht- of contactsport te beoefenen.

Mag ik na de operatie weer werken

Zodra u zich fit genoeg voelt om uw werkzaamheden weer op te pakken is daar geen bezwaar tegen. Wij adviseren wel de leefregeladviezen in acht te nemen die u meekrijgt tijdens het intakegesprek.

Mag ik voor de operatie vliegen

Ja, voordat u bent geopereerd kunt u gewoon vliegen.

Mag ik na de operatie vliegen

Als u bent geopereerd adviseren we u 6 weken niet te vliegen. Ook andere druk verhogende activiteiten zoals diepzeeduiken of bergsport beoefenen wordt geadviseerd voor 6 weken te staken om een kans op een klaplong te voorkomen. Als u zich na deze 6 weken fit genoeg voelt kunt u gewoon weer vliegen, diepzeeduiken of bergsport beoefenen.

Middenrif Centrum©

Voor behandeling van het verlamde middenrif