Veel gestelde vragen voor de opname

Wanneer word ik uitgenodigd voor een intakegesprek op het spreekuur

Zodra de verwijzing van uw specialist is binnengekomen bij het Middenrif Centrum wordt er binnen 1 week contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor het intakegesprek

Wat moet ik meenemen naar het intakegesprek

Als u wordt uitgenodigd voor het intakegesprek neemt u o.a. het volgende mee:

  • uw (geldig)identiteitsbewijs
  • lijst van actuele medicijnen
  • cd-rom met uw röntgenbeelden die u van uw longarts heeft meegekregen.

De volledige lijst ontvangt u ter voorbereiding aan het intakegesprek.

Als ik geopereerd kan worden, hoelang duurt het dan voordat ik een oproep krijg

De wachttijd tot aan de operatie hangt af van de beschikbare capaciteit op de operatiekamer in uw eigen ziekenhuis. Als die er niet is, zal uw verwijzer samen met het Middenrif Centrum zoeken naar een passende oplossing en mogelijk gebruikmaken van beschikbare capaciteit op de operatiekamer in een ander ziekenhuis.

Bestaat er een wachtlijst voor de operatie

Helaas is er nog steeds een wachtlijst voor deze operatie. De duur tot aan de operatie hangt van af van de beschikbare capaciteit op de operatiekamer van uw eigen ziekenhuis, of van een ander ziekenhuis waar uw operatie kan plaatsvinden.

Heb ik een verwijzing nodig voor een intakegesprek

Ja, u hebt een verwijzing nodig. U bespreekt dit met uw medisch specialist (bij voorkeur uw longarts).

Een verwijzing van uw huisarts is niet voldoende.

Wie zorgt voor de verwijzing

Uw longarts verzendt, in overleg met u, de verwijzing naar het Middenrif Centrum.

 

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een operatie

Als uw longarts vaststelt dat uw middenrif niet is verlamd of geen hoogstand vertoont, is er geen reden om u te verwijzen naar het Middenrif Centrum. Uw longarts probeert dan samen met u een andere oplossing te zoeken voor uw hulpvraag.

Wat zijn de nadelen van deze operatie

Elke operatie kent voor- en nadelen. De belangrijkste beperking na deze operatie zijn de leefregeladviezen om de kans op het terug omhooggaan van het middenrif zo klein mogelijk te houden. Deze leefregeladviezen hebben voor sommige patiënten invloed op hun dagelijkse werkzaamheden.

Uiteraard worden deze adviezen uitgebreid met u besproken tijdens het intakegesprek.

Wat gebeurt er met mijn medische gegevens

Wij geven de bescherming van uw medische gegevens topprioriteit. We gebruiken daarom een beveiligde digitale omgeving die uw gegevens beschermt.

Wat zijn de risico’s van deze operatie

Elke operatie kent risico’s. Typisch voor deze operatie zijn het risico op een longontsteking of vocht achter de longen. Tijdens het intakegesprek worden de meest voorkomende risico’s en complicaties uitgebreid met u besproken, zodat u goed geïnformeerd bent voordat u wordt geopereerd.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd

Door gebruik te maken van een beveiligde digitale werkomgeving zijn uw medische gegevens beschermd. De overdracht van uw gegevens naar het ziekenhuis waar u wordt geopereerd, vindt alleen plaats als u daar expliciet toestemming voor geeft.

Ik heb overgewicht; kan ik dan worden behandeld

Ja, ook mensen met overgewicht kunnen we opereren. Wel hebben patiënten met overgewicht een groter risico om opnieuw een hoogstand te krijgen. Dit komt door de druk vanuit de buik op het middenrif. Daarom geven we altijd het advies om, indien mogelijk, te streven naar gewichtsreductie. Dit zal uw kwaliteit van leven verbeteren.

Mag ik iemand meenemen naar het spreekuur

Jazeker, dat mag. U mag maximaal 2 personen meenemen naar het intakegesprek. Bij opname in het ziekenhuis voor de operatie gelden de (covid)regels van het ziekenhuis waar u wordt geopereerd. Deze informatie ontvangt u op het moment dat u wordt opgeroepen voor de operatie.

Ik ben verkouden, mag ik op het spreekuur komen

Doe, als u verkouden bent, koorts hebt of andere lichamelijke klachten die passen bij een COVID-infectie, een zelftest. Bij een positieve test stuurt u zo spoedig mogelijk een e-mail naar  welvaart@middenrifcentrum.nl om een nieuwe afspraak te maken.

Is de test negatief, maar hebt u verkoudheidsklachten, dan verzoeken wij u en uw familie een mondkapje te dragen tijdens het intakegesprek. U bent hiertoe niet verplicht.

Ik heb Corona gehad, hoelang moet ik wachten tot ik geopereerd kan worden

Als u recent Corona hebt gehad, kunt u gedurende 8 weken niet worden geopereerd. Als u gepland staat voor een operatie binnen deze 8 weken, stuurt u zo spoedig mogelijk een e-mail naar  welvaart@middenrifcentrum.nl om een nieuwe afspraak te maken voor uw operatie.

Ik ben net gevaccineerd tegen Corona; hoelang moet ik wachten tot ik geopereerd kan worden

Wij adviseren u 2 weken voor en 2 weken na een operatie geen vaccinatie of boosterprik te halen.

Ik ben niet gevaccineerd tegen Corona mag ik dan op het intakegesprek komen en kan ik dan geopereerd worden

Of u zich wel of niet laat vaccineren heeft geen invloed op de eventuele mogelijkheid tot behandeling.

Aan wie geef ik een adreswijziging door

Bij verandering van uw persoonlijke gegevens is het belangrijk dat u dat laat weten aan het Middenrif Centrum, zodat de informatie die we u sturen op de juiste plaats terechtkomt.

Stuur uw wijzigingen per e-mail naar welvaart@middenrifcentrum.nl.

Middenrif Centrum©

Voor behandeling van het verlamde middenrif