Middenrif

Onbekendheid met het verlamde middenrif

Een stoornis in de functie van het middenrif heeft belangrijke gevolgen voor de ademhaling. Vaak is het lastig te zien dat de benauwdheidsklachten worden veroorzaakt door een hoogstand van het middenrif.

De praktijk leert ons dat het stellen van de juiste diagnose niet eenvoudig is en dat patiënten die deze aandoening hebben vaak bij een longarts of cardioloog beginnen.

Gelukkig wordt onze speciale operatietechniek via de buik steeds bekender bij specialisten en patiënten, zodat patiënten naar de juiste specialist worden verwezen.

Kregen patiënten in het verleden vaak te horen dat er niets te doen was aan deze ziekte en dat men de verminderde ademhaling en benauwdheidsklachten maar moest accepteren, inmiddels weten patiënten met een verlamd middenrif steeds vaker de weg te vinden naar het Middenrif Centrum.

Oorzaak

Bij de helft van de patiënten met een verlamd middenrif is de oorzaak onbekend. Bij de andere helft is de aandoening het gevolg van een beschadiging van de zenuw naar het middenrif, bijvoorbeeld door nekletsel, een operatie in de borstkas, of zenuw-spierziekten zoals neuralgische amyotrofie, etc.

Klachtenpatroon

Een typische klacht van patiënten met een verlamd middenrif is benauwdheid bij inspanning, bukken of platliggen. Ze merken dit bij het strikken van hun veters of wanneer ze iets oprapen van de grond. Ook zijn moeite bij traplopen, overmatig boeren en benauwdheid tijdens spreken en wandelen veelgehoorde klachten. Een deel van de patiënten heeft in de nacht ademhalingsondersteuning nodig en is onder behandeling van een centrum voor thuisbeademing (CTB).

Diagnostiek

Om de juiste diagnose te stellen moeten verschillende methoden van afbeeldend onderzoek worden uitgevoerd. Denk daarbij aan een röntgenfoto van de borstkas, een zogenoemde sniff-test onder röntgendoorlichting, een CT-scan van borstkas/bovenbuik en eventueel een aanvullende MRI.

Middenrif Centrum©

Voor behandeling van het verlamde middenrif